Online arculati kézikönyv

Vizuális identitásunk

A cég vizuális arculati elemeivel való találkozás a legközvetlenebb és leggyakrabban előforduló módja a márka megtapasztalásának. Arculatunk a cég hitvallásának, szakértelmének és karakterének közvetlen származéka. Minden vizuális arculati elemünk a logótól a színeken át a tipográfiáig, egészen az elrendezéseken és a képeken keresztül ezek közvetítését szolgálják.

Az arculati elemek következetes és egységes alkalmazása elkerülhetetlen, hiszen ez teszi lehetővé, hogy érdekelt feleink felismerjék a márkát. Ez az egyértelmű és könnyű felismerés kulcsfontosságú tényező a bizalomépítésben. Ennek érdekében szabályozzuk az fő arculati elemek használatát. A szabályrendszert minden arculathordozó termék tervezésénél figyelembe kell venni.

Tartalom

Az összes arculati grafikai állomány letölthető ide kattintva. A lentiekben pedig a témaköröknek megfelelően külön csomagokban találhatók a grafikai állományok.

2 Színek

3 Tipográfia

Betűtípus letöltése

4 Kiegészítő geometriai formák

Kiegészítő geometriai formák letöltése

5 Kisarculat

Kisarculati csomag letöltése

Az arculati elemek előállítására vonatkozó részletszabályokat a mindenkor hatályos belső szabályzat tartalmazza.